Konkurs na projekt zagospodarowania „Wielkomiejska Piotrkowska” w Łodzi

Nagroda: II miejsce

1.Stan istniejący:
-charakterystyczny układ historyczny-zabudowa składająca się z wąskich kamienic i dziedzińców „studni”,
-skrzyżowanie ul.piotrkowskiej i Mickiewicza z charakterystyczna zabudową w formie wysokich budynków i zdegradowanej przestrzeni

2.Problemy do rozwiązania:
– postępująca utrata rangi ul.Piotrkowskiej,
ulica traci charakter najważniejszej w mieście, nie posiada współczesnej tożsamości która przyciągałaby ludzi,jest zamieszkiwana w większości przez biedniejszych mieszkanców co wpływa na brak tworzenia się trwałych przestrzeni publicznych
-w wyniku przekształcę komunikacyjnych i strukturalnych miasta ulica zachodnia przejmuje rolę komunikacyjna ulicy piotrkowskiej sprawiając iż ulica piotrkowska jest wyłaczona z codziennego życia mieszkańców łodzi
-problem komunikacji w obrębie samej ulicy piotrkowskiej oraz terenów przyległych,brak parkingów,
-Problem komunikacji i brak powiązań przestrzennych pomiędzy ulica piotrkowska i zachodnia
-brak powiązań przestrzennych wewnątrz kwartałów
-nieuporządkowana zabudowa w istniejącym układzie historyczny
-problem powiązań przestrzennych związanych ze skala zabudowy ul.piotrkowskiej i terenów wokół alei Adama Mickiewicza

3.Zaproponowane rozwiązania
PRZESTRZENNO-FUNKCJONALNE
-główna idea-powiązanie ulicy piotrkowskiej z zachodnia i Sienkiewicza w taki sposób aby piotrkowska wraz z przyległymi kwartałami stała się chodnikiem ulicy zachodniej (SCHEMAT KOMUNIKACYJNY)
-uporządkowanie i zsystematyzowanie zabudowy w historycznym układzie urbanistycznym,uzupełnienie o nowe budynki dostarczające możliwości inwestycji na terenie przyległym do ul.piotrkowskiej (PLAN 1:2000)
-utworzenie ważnych przestrzeni publicznych związanych komunikacyjnie i funkcjonalnie z ulica piotrkowska oraz wiążących ulice piotrkowska z zachodnia oraz z Sienkiewicza (SCHEMAT PRZESTRZENI PUBLICZNYCH)
-stworzenie typologi zabudowy i kształtu przestrzeni w obrębie kwartałów a następnie- stworzenie schematów działania architektoniczno-urbanistycznego w odniesieniu do konkretnych przypadków (SCHEMAT TYPOLOGIA)
-utworzenie ważnych przestrzeni publicznych w obrębie ulicy piotrkowskiej i kwartałów przyległych:
placów,skwerów,parków i pasaży zadaszonych lub zielonych (MAPA 1:2000)
-należy wprowadzić atrakcyjny podział ulicy piotrkowskiej na odcinki tematyczne oraz wydzielenie ciągów pieszych-tzw”ścieżek tematycznych”.
ulica Piotrkowska miałaby składać się z odcinków powiązanych z funkcjami dominującymi w poszczególnych kwartałach np. cześć z funkcja wystawienniczą i kulturalną,handlowo-usługową, administracyjno-reprezentacyjną, gastronomiczno-rozrywkową.
Wprowadzenie ścieżek tematycznych to pierwszy krok na drodze do ożywienia ulicy piotrkowskiej który może odbyć się bez dużych nakładów finansowych
-wykorzystanie istniejącej wysokiej zabudowy przy skrzyżowaniu ulicy piotrkowskiej z Mickiewicza w celu przekształcenia tej nieatrakcyjnej przestrzeni w wielkomiejską i wysoce reprezentacyjną zabudowę w formie „city”.Wysokościowe obiekty SA nieodłączna częścią wielkomiejskich przestrzeni. Wykorzystując przestrzeń ulicy (zagłębiając komunikację pod ziemię) zyskujemy nowe i bardzo atrakcyjne pola inwestycyjne. W ten sposób zwracamy range ulicy piotrkowskiej poprzez stworzenie najważniejszego placu miejskiego w jej sercu.Plac ten nazwany „placem czterech kultur” bo nawiązuje poprzez cztery wieżowce do czterech współżyjących przed wojną narodowości w łodzi.
Na powstałej platformie oprócz placu tworzymy park miejski KTÓRY W DUŻEJ MIERZE MA UZUPEŁNIĆ NIEDOSYT TERENÓW PARKOWYCH W OBRĘBIE PIOTRKOWSKIEJ
-Z UWAGI NA HISTORYCZNA RANGE ULICY PIOTRKOWSKIEJ ODTWARZAMY FUNKCJE PASAŻY ORAZ SYSTEMU PŁACY I SKWERÓW DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH USŁUG GASTRONOMICZNYCH,HANDLOWYCH I KULTUROWYCH.Proponujemy również odbudowę teatru letniego w miejscu gdzie kiedyś istniał.-wprowadzenie wysokiej jakości zabudowy mieszkaniowej na nowo wytyczonych działkach inwestycyjnych w celu zmiany struktury społecznej w rejonie piotrkowskiej.
KOMUNIKACYJNE
-rozwiązanie głównego problemu komunikacji na ul piotrkowskiej poprzez odtworzenie tramwaju piotrkowska jadącego od manufaktury przez plac wolności Az do placu niepodległości. Dzięki temu przywracamy intensywność ruchu pieszego na ulicy piotrkowskiej.
-przekształcenie ulicy piotrkowskiej w jednokierunkowy ciąg pieszo-jezdny z odcinkiem dla pojazdów uprzywilejowanych w obrębie „placu czterech kultur”
-z uwagi na planowane połączenie kolejka podziemna stacji łodz kaliska i łodz fabryczna sugerujemy lokalizacje przystanku pośredniego pomiędzy ulica piotrkowska i zachodnia. Wyjścia z peronu powinny znajdować się również po stronie ul.piotrkowskiej,nie tylko po stronie zachodniej jak widnieje to w dotychczasowych planach.
-poszerzenie ulicy Sienkiewicza tak by możliwy był ruch dwukierunkowy dla samochodów.ulica Sienkiewicza oprócz zachodniej staje się głównym ciągiem komunikacyjnym nieobsługującym piotrkowską i stanowi główny dojazd do parkingów
-wprowadzenie parkingów podziemnych istniejących w każdym kwartale i zapewniających miejsce do parkowania dla mieszkańców i osób przyjeżdżających na piotrkowską.Wprowadzenie systemu parkingów podziemnych pozwala na znaczna eliminacje parkowania nadziemnego i „uwalnia” przestrzeń publiczną, dając możliwość lepszego jej wykorzystania.
-ważne rozwiązanie podziemnej komunikacji na ulicy Mickiewicza,pozwalające na diametralną zmianę jakości i funkcji skrzyżowania z piotrkowską.

Powrót
inter arch architekci

Inter-Arch Architekci
ul. Bobrowiecka 3/228, 00-728 Warszawa