Konkurs na projekt zagospodarowania terenów w Poznaniu

Wolne Tory to nie powinno być tylko przekazanie terenów bocznic kolejowych pod jakiekolwiek budownictwo.

Wolne Tory to:
– szansa na likwidację XIX – wiecznego podziału miasta przez linię kolejową,
– szansa na łączenie Św. Łazarza i Wildy nie przez byle jakie peryferia ale uporządkowany zespół nowej zabudowy,
– szansa na zbliżenie Św. Łazarza do Warty i terenów wypoczynku, a Wildy do miejsc pracy w okolicach Poznańskich Targów,
– szansa na stworzenie nowego centrum Poznania, szczególnie przez budowę Centralnej Dzielnicy Biznesu i Parku Technologicznego,
– szansa na tworzenie nowych miejsc pracy o wyjątkowej dostępności i atrakcyjności,
– szansa na tworzenie harmonijnej, pięknej i logicznie konstruowanej, pełnej zieleni przestrzeni miejskiej, wyposażonej w technologie ułatwiające życie i pracę,
– szansa na autentyczne równoważenie rozwoju miasta,
– szansa na budowę nowoczesnego miasta zwartego.

ŚRODKI REALIZACJI
– radykalnie usunąć tory kolejowe czyli przeszkodę w gospodarowaniu przestrzenią miejską – przez zagłębienie ich w tunelu,
– wprowadzić prostokreślną sieć nowych ulic, prostą w konstrukcji, sprawdzoną w wielu miastach i ułatwiająca inwestowanie, etapowanie i użytkowanie,
– przy założeniu mieszania funkcji (np. mieszkalnictwo i usługi podstawowe, biznes i hotele), wydzielić strefy z przewagą funkcji głównej: zabudowa mieszkaniowa o zróżnicowanej intensywności, usługi o odmiennej specjalizacji, zieleń itp. jak na rysunku,
– wewnątrz zwartych przestrzennie stref głównie ruch pieszy, pomiędzy strefami także ruch rowerowy,
– położyć nacisk na komunikację publiczną, zwłaszcza szynową (w tym tramwaj łączący rynki Łazarski, Nowy / Centralny i Wildecki), oraz zbliżenie szybkiego tramwaju do zabudowy mieszkaniowej,
– zbilansować zapotrzebowanie parkingowe przed wprowadzeniem ewentualnego zakazu ruchu samochodów osobowych / prywatnych,
– wprowadzić zasadę energooszczędności (od doboru materiałów budowlanych do powszechnego i obligatoryjnego stosowania zielonych dachów i zamkniętego obiegu „wody szarej”),
– wprowadzić zasadę: przestrzeń publiczna = przestrzeń zielona,
– wprowadzić zasadę wielkoprzestrzennej kompozycji, w tym budowa sekwencji wnętrz urbanistycznych, wyznaczenie usytuowania dominant i znaków szczególnych, zarysowanie nieprzekraczalnych granic stref, określenie nieprzekraczalnych wysokości budynków, przy czym ich wysokość podporządkowana jest „koncepcji konchy”, przechylonej w kierunku południowym, wreszcie uznanie zielni za tworzywo urbanistyczne równoważne zabudowie,
– wprowadzić zasadę różnorodności architektonicznej przy urbanistycznym rygorze,
np. konkursy architektoniczne dal poszczególnych bloków, wielość inwestorów,
– rozbudować dworzec PKP jako centralny punkt Wolnych Torów , w tym budowa nowej kondygnacji pomiędzy dworcem istniejącym a obniżonymi peronami.

Powrót
inter arch architekci

Inter-Arch Architekci
ul. Bobrowiecka 3/228, 00-728 Warszawa